HOPONINCLUSION.COM PODCAST

Life stories from people with and without disabilities

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Saturday Jan 20, 2024

Με την Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι, Ιδρύτρια της Α.Μ.Κ.Ε. “Κίνητρο” και την Αθηνά Κρητικού Ιδρύτρια και Πρόεδρο του Σ.Κ.Ε.Π.
Μια συνέντευξη πολύ διαφορετική, η οποία ξεκίνησε ως μια κλασική συνέντευξη και εξελίχθηκε σε μια ειλικρινή & αυθόρμητη συζήτηση, μεταξύ 2 γυναικών που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην επίλυση κοινωνικών θεμάτων. Αναρωτιούνται μεταξύ άλλων: «Εμείς θα αλλάξουμε τα πράγματα;  Αλλά από την άλλη, αν δεν κάνουμε και εμείς κάτι, ποιος θα κάνει; Το κράτος που βρίσκεται;»Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα ελληνικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
Only we are supposed to change things?
With Gabriela Telekfalvi, Founder of the NGO “KINITRO” (Motivation) and Athena Kritikou Founder and President of the NGO SKEP
A very different interview, one that started quite typically, but evolved into a frank and spontaneous conversation between two women who have dedicated their lives to dealing with significant social issues. Amongst much discussion, they ask each other “Are we the only ones who can change things? But on the other hand, if we don’t do something, who will? Where is the help of the State in all this?”
This podcast’s episode is in Greek. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Thursday Jul 20, 2023

Με τον Μενέλαο Τσαούση, πρώην Διευθυντή στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης και της Στέγης Νέων Αθηνών και Εκπαιδευτή Κινητικότητας και Προσανατολισμού για άτομα με προβλήματα όρασης.
Με βαθιά εμπειρία στον χώρο της παιδικής προστασίας, ο Μενέλαος Τσαούσης αναφέρεται σε 2 επίκαιρα και κρίσιμα θέματα: τις προκλήσεις προσαρμογής στις σημερινές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα και το κρίσιμο θέμα της αναδοχής και της υιοθεσίας έτσι ώστε τα παιδιά που φιλοξενούνται σε ένα ίδρυμα να αποκτήσουν μια καινούργια δική τους οικογένεια.
 Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα ελληνικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
A child wants to be wanted: challenges and solutions for today's Institutions
With Menelaos Tsaousis. At the time of recording the following podcast he was the Director of the SOS Children's Village of Vari and the Athens Youth Shelter. He is currently a Mobility and Orientation Trainer for the visually impaired.
Having extensive experience in the field of child protection, Menelaos Tsaousis delves into 2 current and critical issues: the challenges of adapting to the current conditions facing institutions and the sensitive topic of fostering and adoption so that children housed in an institution acquire a new family of their own.
This podcast’s episode is in Greek. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Tuesday Jun 13, 2023

Με τον Στέφανο Βούρο
Ο Στέφανος Βούρος είναι κειμενογράφος σε διαφημιστική εταιρεία και εξωτερικός συνεργάτης του Σ.Κ.Ε.Π.. Γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα στα χέρια και στα πόδια.
Με τη στάση του και τη συμπεριφορά του μετέτρεψε τα εμπόδια και τις αντιξοότητες σε προκλήσεις και λύσεις έχοντας ως στόχο το «μπορώ» και «κάνω». Γεμάτος αυτοπεποίθηση και χιούμορ, περιγράφει με το δικό του μοναδικό τρόπο, τη δική του πραγματικότητα και καθημερινότητα.
Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα ελληνικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
 
Never say "Don't look" or "Don't ask"!
With Stefanos Vouros
Stefanos Vouros is a senior copywriter in an advertising company and an external partner of SKEP. He was born without fingers and toes.
Through his positive attitude and behavior, Stefanos turns obstacles and adversities into challenges and solutions, having as a goal "I can" and "I do". Full of self-confidence, he describes his own reality and everyday life in his own humorous and unique way.
This podcast’s episode is in Greek. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Monday Jun 05, 2023

Ο Γιώργος Στάθης είναι επαγγελματίας διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από το 2013. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος της Κοινωνικής Εταιρείας ‘’HandsUp Agency’’, το πρώτο πρακτορείο διερμηνέων νοηματικής γλώσσας στην Ελλάδα.
Ως διερμηνέας, ως συγγραφέας και ως άνθρωπος ο Γιώργος Στάθης είναι μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε ακούοντα και κωφό. Μας μεταφέρει εικόνες, στιγμιότυπα και εμπειρίες ενός κόσμου που αγαπά και σέβεται, με στόχο να προσεγγίσουμε μια άλλη καθημερινότητα, την οποία πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε. Μια άλλη πτυχή του Γιώργου Στάθη, είναι η αγάπη του για τη συγγραφή. Τον Οκτώβριο του 2019, κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό του βιβλίο με τίτλο ‘’Η 7η απόγονος και τα δίδυμα πετράδια’’ από τις εκδόσεις Υδροπλάνο. Μας μιλάει για το βιβλίο του, για τη Θάλεια και για τον κωφό ήρωα του βιβλίου, τον Κίμωνα.
Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα ελληνικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
When a deaf person reaches a counter and tries to be served, very often the hearing person answers in english!
With George Stathis
George Stathis has been working as a professional Sign Language Interpreter since 2013. He is the founder and CEO of the Social Company HandsUp Agency, the first SLI Agency in Greece, counting numerous innovation and entrepreneurship awards since 2017.
As an interpreter, writer and as a person, George Stathis is a bridge of communication between the hearing and the deaf. He conveys to us images, snapshots and interesting experiences of a world he loves and respects, aiming to approach another everyday life, one which many of us do not know. However, another aspect of his personality is his love for writing. In October 2019, he published his first literary work entitled "The 7th Descendant and the Twin Gems" by Hydroplano publications. He tells us all about his book, his heroine Thalia and his deaf protagonist, Kimon.
This podcast’s episode is in Greek. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Sunday May 07, 2023

Με την Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι, ιδρύτρια της Α.Μ.Κ.Ε. “Κίνητρο”.
Μια νέα και εξαιρετικά δυναμική γυναίκα μας περιγράφει τα δικά της κίνητρα που τελικά την ώθησαν να δημιουργήσει την Α.Μ.Κ.Ε. “Κίνητρο”. Πώς ξεκίνησε η δική της διαδρομή γύρω από το θέμα της διαφορετικότητας, ένα ταξίδι συμπερίληψης, αποδοχής, προσβασιμότητας και ενσυναίσθησης.
Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα ελληνικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
 
Nothing is random, and nothing is given!
With Gabriela Telekfalvi
With Gabriela Telekfalvi, Founder of the NGO “KINITRO” (Motivation).
A young and extremely dynamic woman describes to us her own motivations that finally pushed her to create the NGO "Kinitron". How her own journey around the issue of diversity began, a journey of inclusion, acceptance, accessibility and empathy.
This podcast’s episode is in Greek. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Saturday Apr 22, 2023

Με τον Daniel Bendelman
Ο Daniel Bendelman, Ακαδημαϊκός για «Disability Arts» και Επικεφαλής Συμπαραγωγής στο Resources for Autism. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.
Μέσω της τέχνης, ο Daniel στοχεύει να διαμορφώσει υποσυνείδητα την κατανόησή μας για τα αυτιστικά άτομα και να αλλάξει την αφήγηση της κοινωνίας γύρω από τον αυτισμό. Ακούγοντας το podcast του Daniel, θα ανακαλύψετε πίσω από το όραμα, έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο.
Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα αγγλικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
It's a challenge being an artist… It's even more of a challenge being a disabled artist!
With Daniel Bendelman
Daniel Bendelman is an artist, autism activist and an academic in Disability Arts. He joined Resources for Autism as a Co-Production Lead. He lives and works in London.
Through art, Daniel aims to subconsciously shape our understanding of autistic individuals and change society's narrative around autism. Take a listen to our podcast with Daniel to discover the man behind the vision.
This podcast’s episode is in English. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Tuesday Apr 11, 2023

Ο Βαγγέλης Αυγουλάς είναι δικηγόρος, Πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε. “Με Άλλα Μάτια” και τακτικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS, για νέους με προβλήματα όρασης. Ο Βαγγέλης είναι εκ γενετής τυφλός. 
Στην ιστορική απόφαση του ΣΤ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την πρώτη καταδίκη επαγγελματία οδηγού ταξί που αρνήθηκε να επιβιβάσει τυφλή κοπέλα εξ ’αιτίας του σκύλου οδηγού που χειριζόταν, αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Αυγουλάς, δικηγόρος στην υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι έγινε επίδειξη της νομοθεσίας και των πιστοποιήσεων, ο οδηγός αρνήθηκε να ακολουθήσει το νόμο. Τι ισχύει νομοθετικά για τους σκύλους οδηγούς και πόσο αναγκαίος είναι ο κοινωνικός διάλογος για να γνωρίζουμε όλοι ποιους κανόνες πρέπει να εφαρμόσουμε και να τηρήσουμε. 
Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα ελληνικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
What we need to know about assistance dog legislation.
With Vaggelis Avgoulas
Vaggelis Avgoulas is a lawyer specializing in Civil Law, President of the NGO “Me Alla Matia” (With Other Eyes) and a Regular Representative of the International Organization VIEWS in Greece, supporting young people with visual impairments.
Vaggelis Avgoulas, prosecuting lawyer in the case, talks about the landmark decision of the Single Member Misdemeanor Court of Athens in the conviction of a licensed taxi driver who refused service to a young blind woman and her guide dog. Despite having being shown the legislation and the dog’s certification, the driver still refused to follow the law. Vaggelis discusses the legal regulations for assistance dogs and how social dialogue is imperative so that the wider public recognizes which laws must be applied.
This podcast’s episode is in Greek. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Sunday Mar 19, 2023

Θα μας λείψει τόσο πολύ!
20.02.2023 – Έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος φίλος και συνεργάτης Timothy Lomas. Ο Τιμ ήταν καλλιτέχνης, εικαστικός παιδαγωγός, αλλά πάνω απ' όλα αφοσιωμένος ανθρωπιστής. Έκτισε μια απίστευτη καριέρα προωθώντας την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την ένταξη, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και τη συμπόνια.
Ο Timothy Lomas ήταν Συνιδρυτής και Πρόεδρος του The Global Children's Art Programme και Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο The IDEAL School of Manhattan. Έζησε και εργάστηκε στη Νέα Υόρκη.
Ο Timothy ταξίδευε πολύ, πήγαινε όπου τον χρειάζονται, επισκεπτόταν σχολεία και μαθητές, υλοποιούσε καινοτόμα καλλιτεχνικά πρότζεκτ, μοίραζε θετική ενέργεια μέσω της δημιουργικότητας, δίνοντας απλόχερα ελπίδα μέσα από χρώματα και σχήματα. Πίστευε βαθιά μέσα του ότι η τέχνη είναι το τέλειο όχημα για ένταξη γιατί δίνει χώρο στον καθένα να συνεισφέρει κάτι, να αφήσει το δικό του στίγμα και ταυτόχρονα να ξεπεράσει αντιλήψεις, διαφορές και εμπόδια. Σε αυτό το podcast, ο Timothy μοιράζεται την εμπειρία και τα συναισθήματά του περιγράφοντας τα τελευταία 13 χρόνια ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Εκπαιδευτής Τέχνης στο The IDEAL School of Manhattan.
Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα αγγλικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
The IDEAL School of Manhattan: an inclusive, creative space offering students -with and without disabilities- a unique worthwhile experience.
20.02.2023 - It is with great sadness that we announce the passing of our beloved friend and associate, Timothy Lomas. Tim was an artist, educator, but above all a dedicated humanitarian. He built an incredible career promoting social justice, equity and inclusion by fostering creativity and compassion. 
He will be very missed among us all... a life beautifully lived deserves to be beautifully remembered.
 
Timothy Lomas was the Co-Founder and President of the Global Children's Art Programme and an Art Instructor at The IDEAL School of Manhattan. He lived and worked in New York. 
He travelled a great deal wherever was needed, visiting schools and students, implementing innovative art projects, sharing positivity via creativity, giving hope, spreading colors and shapes. He believed deep in his heart that the creative arts are the perfect vehicle for inclusion because everyone is able to contribute something, to make their own mark and to rise above differences. In this podcast, Timothy shares his experience and emotions talking about his last 13 years being an Art Instructor at The IDEAL School of Manhattan.
This podcast’s episode is in English. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Tuesday Mar 14, 2023

Με την Δήμητρα Κοντοβά
Η Δήμητρα Κοντοβά, είναι Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Συμπερίληψης & Προσβασιμότητας του Σ.Κ.Ε.Π.. Απέκτησε κινητική αναπηρία σε μικρή ηλικία.
Κι όμως η Δήμητρα ασχολείται. Της αρέσει η ζωή έξω και την απολαμβάνει. Προτιμάει να πηγαίνει βόλτα στα μαγαζιά, το γνωστό window shopping, με ένα χυμό στο χέρι και να μπαίνει στα μαγαζιά όταν υπάρχει πρόσβαση, για να δοκιμάσει ρούχα. Απλά μας περιγράφει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει, όπως εάν θα υπάρχουν προσβάσιμα δοκιμαστήρια ή αν οι κρεμάστρες θα είναι στο ύψος της… Περιγράφει καθημερινές λεπτομέρειες της δικής της πραγματικότητας, που εμείς δεν φανταζόμαστε!
Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα ελληνικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
 
"Since she has a disability, there’s no way she’s involved in fashion and beauty…"
With Dimitra Kontova
Dimitra Kontova is SKEP’s Inclusion & Accessibility Consultant. She acquired a motor disability at an early age.
And yet Dimitra is involved. She loves and enjoys life. She prefers to go for a walk and window shop, with a juice in her hand and enter accessible shops to try on clothes. In simple terms she describes the difficulties she faces, such as the accessibility of the fitting rooms or whether the hangers will be at her height... she frankly talks about everyday details of her own reality which we cannot imagine!
This podcast’s episode is in Greek. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Wednesday Mar 01, 2023

Με την Έλσα Αλεξίου και τον γιό της, Άκη.
Η Έλσα Αλεξίου είναι ιδρύτρια και CEO της F2F Insurance.  Ο γιός της, Άκης, είναι μαθητής Δευτέρας Λυκείου. Πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
Ένας απολαυστικός διάλογος μεταξύ ενός αυθόρμητου και χιουμοριστικού Άκη και της μητέρας του Έλσας, που αφηγούνται πως αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά του μετά την ξαφνική διάγνωση του διαβήτη.
Αυτό το επεισόδιο του podcast είναι στα ελληνικά. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά στην απομαγνητοφώνηση. 
© Copyright Σ.Κ.Ε.Π. 2022
 
“Not glycerin, glucagon!” “Ohhh I forgot… it doesn’t matter!”
With Elsa Alexiou and her son, Akis.
Elsa Alexiou is the founder and CEO of F2F Insurance. Her son Akis is a second-year High School student who has been diagnosed with type 1 diabetes.
A heartfelt conversation between a spontaneous and humorous Akis and his mother Elsa, narrating how they deal with his everyday life after his sudden diagnosis of diabetes.
This podcast’s episode is in Greek. You can read its content in both Greek and English in the transcript.
© Copyright SKEP 2022

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320